Kvalitetsledelsessystemets kvartals-, halvårs- eller årsopgørelse

Dokumentér ledelsesevalueringernes input og output og opret de forbedringsforslag der skal arbejdes med i den efterfølgende periode.

Modulet indeholder følgende funktioner

  • Nem planlægning og oprettelse af ledelsesevalueringer
  • Lister over kommende og gennemførte ledelsesevalueringer
    – med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
    – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
  • Input til ledelsens evaluering med status på aktioner fra tidligere ledelsesevalueringer, ændringer i eksterne og interne forhold der er relevante for KLS’et, kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet, kvalitetsledelsessystemets ressourcebehov, effektiviteten af aktiviteter til at adressere risici og muligheder, forbedringer der har været fokus på i perioden mv.
  • Output fra ledelsens evaluering med Forbedringer der skal være fokus på i kommende periode, Behov for ændringer af kvalitetsledelsessystemet, Ressourcebehov
  • Endelig godkendelse af ledelsesevalueringen