Hjælp dine leverandører til at blive bedre og minimer leverandørfejl

Minimer leverandørfejl som for sent eller for tidligt leveret vare, forkert vare, dårlig emballering, skadet vare eller ringe kvalitet ved nemt og hurtigt at registrere og informere dine leverandører omkring deres fejlleverancer. Følg op på dem så du sikrer dig at de gør noget ved årsagen inden næste gang!

Funktioner i modulet indeholder

 • Nem registrering af leverandørfejl fra både PC, tablet og mobil, med automatisk tildeling af sagsnummer
  – Eksport / email fejlrapport til leverandøren, for hurtig afhjælpning og forebyggende handling
 • Lister over åbne og lukkede fejlsager
  – begge med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme de opsatte lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Sagskort med fejltype, ordrenumre, fejlbeskrivelse, her-og-nu løsning, årsagsundersøgelse, risikoanalyse for gentagelse, forebyggende handlinger, billeder, dokumenter og direkte oprettelse af forbedringsforslag i samarbejde med leverandøren hvis nødvendigt
 • Generering af reklamationsrapport i PDF
 • Tildeling af ansvarlig sagsbehandler
 • Tracking af sagens behandlingstid.
 • Drill-down diagrammer til hurtig analysering af sager vedr. leverandørfejl for effektiv forbedring af leverandørens leveringsevne/performance så leverandørfejl gradvis kan bringes ned til et minimum.