Produktstyring, ændringer, revisioner og styklister

Definer en produktansvarlig, styr revisioner og ændringer samt opbyg dine styklister. Link arbejdsinstruktioner og tegninger og definer hvilke leverandører der er godkendt til at levere produktet. Du sikrer dig hermed at al relevant information omkring et givent produkt, halvfabrikata eller komponent/råvare er let tilgængelig for al relevant personale og leverandøre.

Modulet indeholder følgende funktioner

  • Oprettelse af nyt produkt inkl. FDA DI, EAN og UPC nr., produktgruppe, type samt definering om produktet er underlagt PLM med angivelse af status revision mv.
  • Produktlister over færdigvarer, halv-fabrikata og komponenter/råmaterialer
    – alle med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
    – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
  • Underopdeling af færdigvarer, halv-fabrikata og komponenter/råmaterialer i produkttyper samt angivelse af status (PLM funktion)
  • Produktkort med varenr., navn, ID numre, produktgruppe, status, revision, produktansvarlig, status, produktinformation, leverandørinformation, ændringslog og tilhørende forbedringsforslag
  • Vedhæft billeder og dokumentation