Agile & SCRUM er fleksibel og effektiv projektstyring

Med projektmodulets agile og SCRUM baserede struktur kan du yderst effektivt styre projektmål, krav og specifikationer samt tilhørende opgaver. Få overblik over fremgangen via ‘burn-down’ diagrammet. Sæt dit team op og afhold og godkend ‘sprints’. Skabeloner til reviews og evalueringer sikrer at du har styr på ethvert projekt hele vejen rundt.

Modulet indeholder følgende funktioner

 • Oprettelse af nyt projekt med projektejer, SCRUM-master/Projektleder, projekttype, review-type og estimeret startog slutdato.
 • Projektliste over indkomne, igangsatte og afsluttede projekter samt direkte adgang til ‘Mine opgaver’ og ‘Alle opgaver’
  – alle lister er med quicksøg, kolonnetilpasning, gruppering og detaljeret søgning. Du kan gemme tilpassede lister til senere brug
  – alle lister kan eksporteres til excel, csv, xml og pdf
 • Burn-down diagram så du kan holde øje med hvor mange timer i kan få “brændt af” (færdiggjort) uge for uge
 • Projektkort med projektnr., prioritet, status, navn, projekttype, review-type, projektejer, SCRUM-master/projektleder, projektteam der også kan indeholder eksterne ressourcer samt evt. kunde hvis det er et kundeprojekt.
 • Detaljeret projektbeskrivelse, backlog med tilhørende opgavestyring, sprints inkl. sprint reviews, evalueringer
 • Backlog med prioritering, samlet antal timer, afsluttede og resterende timer samt total for hele projektet.
 • Projekt-review i checklisteformat med indikation af % afsluttet
 • Risikostyring med mitigering og risikomatrix der kan tilpasses
 • Tilhørende dokumentation og budget